ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಂಡ ಸುದ್ದಿ, ವಿಷಯ, ಹರಟೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಈ ಬ್ಲಾಗ್. ಏಕೆಂದರೇ, ನಾವು ಇರೋದೇ ಹೀಗೇ... ನೀವು???

Wednesday, September 12, 2007

ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಗೀತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕನ್ನಡದ ಗೀತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳ: ಕನ್ನಡಲಿರಿಕ್ಸ್.ಕಾಂ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ನಿರ್ಮಾಪಕ/ನಿರ್ವಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಲನಚಿತ್ರ, ಕವನ, ಜನಪದ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು.

ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆಗಳು.

No comments: